Home Sprawy OSP Do pobrania

 Dokumenty do pobrania

 

Wzór karty zgłoszenia na kurs członków i funkcyjnych OSP 

 


 

Wykaz osób biorących udział w akcji - wzór druku

 

Proszę wydrukować kilka egzemplarzy tego druku i wozić w samochodzie. Druk wypełniamy podczas akcji tuż przed powrotem do bazy. Należy wypisać członków OSP, którzy brali udział w akcji ratowniczo – gaśniczej. Pod drukiem podpisuje się dowódca zastępu z OSP i przekazuje go dowódcy PSP. W przypadku, gdy PSP nie bierze udziału w akcji druk ten należy dostarczyć do Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim lub do JRG Rydułtowy.