Home Komenda

Komenda Powiatowa PSP w Wodzisławiu Śl.

 

Teren działania KP PSP Wodzisław Śląski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim zabezpiecza teren powiatu wodzisławskiego, który wynosi 286,9 km2. 

W skład terenu operacyjnego wchodzą następujące miasta: Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski oraz gminy wiejskie Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana.

 

 

 

 Schemat Organizacyjny KP PSP Wodzisław Śl.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim jest podzielona na następujące komórki organizacyjne:

 

Wydział Operacyjno - Szkoleniowy

Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza

Sekcja Finansów

Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna

Sekcja Kadrowo - Organizacyjna

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1 w Wodzisławiu Śl.

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2 w Rydułtowach