Narada z jednostkami OSP Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 17 marca 2014 11:46

W dniu 12 marca 2014 roku w sali sztabowej w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe z naczelnikami jednostek OSP oraz z Komendantami Gminnymi OSP.

 

 

Celem spotkania było omówienie następujących tematów:

  • Karty ratownicze pojazdu – omówienie idei europejskiego systemu kart, które mają za zadanie przyspieszyć wydobycie pasażerów z rozbitego pojazdu
  • Wymogi dotyczące poziomu wyszkolenia w jednostkach OSP
  • Harmonogram szkoleń OSP na 2014 rok – plan szkoleń znajduje się tutaj.

W toku dyskusji jednostki OSP wskazywały na większe potrzeby szkoleniowe, dlatego Wydział Operacyjno – Szkoleniowy wyśle do jednostek zapytanie o ich potrzeby, a po ich analizie liczba kursów zostanie zwiększona w zależności od możliwości organizacyjnych

  • Prawo o ruchu drogowym w odniesieniu do kierowania ruchem przez strażaków PSP i OSP
  • Inspekcje gotowości operacyjnej – omówiono przebieg inspekcji, metodykę oceniania oraz najczęściej popełniane przez jednostki OSP błędy
  • Łączność na miejscu akcji – zasady komunikacji radiowej w czasie dojazdu na miejsce akcji jak i podczas działań ratowniczo-gaśniczych
  • Umundurowanie podczas akcji ratowniczej – wytyczne, zasady i przepisy dotyczące ubioru podczas akcji ratowniczo-gaśniczych